โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแผนการเรียนรู้สู่การยกระดับผู้เรียนอาชีวะสมรรถนะสูง ประจำปีการศึกษา 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

ติชม

สร้างโดย :


NSDV

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ