ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
 

เกี่ยวกับศูนย์ส่งเสริม

กิจกรรม

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ