การจัดประกวดและจัดนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ  ครั้งที่ 32 ประจำปีพุทธศักราช 2566 ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก จ. พิษณุโลก

ติชม

สร้างโดย :


NSDV

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ