การจัดประกวดและจัดนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาระดับชาติ วันที่ 15-16 ผอ. สุดสาย ศรีศักดา และนางจารุณี มณีขัติย์ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประกวด

ติชม

สร้างโดย :


NSDV

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ