โครงการนิเทศเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความสามารถในการนิเทศให้คำปรึกษา และการเป็นฟี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) เพื่อประสิทธิภาพของการบริหารงานวิชาการและการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ของครูผู้สอนอาชีวศึกษา

ติชม

สร้างโดย :


NSDV

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ